Kiállítással emlékeznek Jan Patočka cseh filozófusra a TIK-ben

Egy filozófus élete és öröksége címmel nyílt kiállítás a József Attila Tanulmányi és Információs Központ harmadik emeletén. A tárlat tíz tabló segítségével mutatja be a huszadik századi cseh filozófus életét és munkásságát képekben, dokumentumokban és a legfontosabb adatokkal.
Rafai Gábor

2022. szeptember 16. 17:43

Kiállítással emlékeznek Jan Patočka cseh filozófusra a TIK-ben

A kiállítást a Jan Patočka Archívum vezetője, Jan Frei nyitotta meg, aki többek között arról beszélt, hogy a cseh filozófus műveit a kilencvenes évek végéig már szinte kivétel nélkül lefordították magyarra, az utóbbi években azonban kicsit feledésbe merült a személye és művei. 

 

– Bízom benne, hogy ez a kiállítás ismét ráirányítja a figyelmet a személyére és életművére.

 

Jan Patočka a cseh és európai filozófia kiemelkedő alakja 1907-ben született Turnovban.

 

A prágai Károly Egyetemen tanult szláv filológiát, romanisztikát és filozófiát. Később Párizsban, Berlinben és Freiburgban tanult Heidegger és Husserl tanítványaként. 

 

A második világháború után a Károly Egyetemen tanított antik filozófiatörténetet. 1949-ben a kommunista hatalomátvétel után eltávolították az egyetemről és nem publikálhatott. 

 

1964-ben jelent meg Arisztotelészről szóló könyve. 1965-ben a cseh Filozófiai Szemlében adták ki Bevezetés Husserl fenomenológiájába című tanulmányát. 

 

 

1968-ban, a prágai tavasz során címzetes egyetemi tanár lett. Fenomenológiáról és történelemfilozófiáról tartott nagy sikerű előadásokat. 

 

1972-ben ismét eltávolították az egyetemről. A cseh demokratikus ellenzék képviselőinek tartott magánszemináriumokat. Az ekkor írt tanulmányai már csak szamizdatban jelenhettek meg. 

 

Az 1977-ben fellépő Charta ’77 egyik alapítója és szóvivője volt. Ezután a rendőrségi zaklatások fokozódtak ellene. Egy több mint tizenkét órán át tartó vallatás során halt meg 70 éves korában. 

 

A kiállítás a negyvenöt éve elhunyt cseh filozófust mutatja be, egyben figyelmeztet a független és bátor gondolkodás szerepére a huszadik századi közép-európai totalitárius rendszerek elleni küzdelmekben – egyúttal annak aktualitására is.

 

A tárlatot október 7-ig tekinthetik meg az érdeklődők.